Kompulsje

Kompulsje – polegają na występowaniu powtarzających się czynności, które odbierane są przez daną osobę jako niechciane, uporczywe i nie dające się opanować. Osoby dotknięte tą przypadłością najczęściej opisują owe czynności jako bezsensowne i irracjonalne, jednak ich próby powstrzymania się od wykonywania czynności natrętnych zwykle powodują kumulowanie się napięcia emocjonalnego.

Klienci zgłaszają się do nas najczęściej z następującymi kompulsjami:

– natrętne sprawdzanie (drzwi, kurków z wodą, przedmiotów itp.) będące odpowiedzią na natrętną niepewność,

– nawracające czyszczenie, mycie (np. mycie rąk), układanie itp. – związane z niepewnością czy czynności te zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z narzuconą sobie procedurą i czy były efektywne

– nawracające poprawianie, układanie, porządkowanie, związane z obsesyjnym dążeniem do porządku, symetrii, określonego układu przedmiotów;

– manipulacje dotyczące ciała i poruszania się (np.: dotykanie określonych części ciała, skubanie, wyrywanie włosów, wykonywanie określonej liczby kroków w odpowiednim kierunku, “przymus” omijania spoiw płyt chodnikowych itp.)

– uporczywe przeliczanie widzianych przedmiotów,

– przymusowe zbieranie i gromadzenie przedmiotów.

 

Sprawdź wolne terminy:

zadzwoń: 662-237-772

napisz: rafal.foss@sempergo.pl